PRIVACY BELEID

WEB START PAGINA.jpg

Privacy statement

Bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

VTB FILMGROEP ANTWERPEN vindt uw privacy belangrijk. Zij handelt daarom in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 “tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens”. Als u uw persoonsgegevens aan VTB FILMGROEP ANTWERPEN meedeelt, zullen die door haar worden verwerkt, bewaard en (her)gebruikt met het oog op de verwezenlijking van haar doel, bijvoorbeeld om u in de toekomst op de hoogte te houden van haar werking, van nieuwe of belangwekkende titels op de website of van haar acties en wedstrijden, of – indien u dat wenst – om u de elektronische nieuwsbrief te kunnen toezenden. Door het meedelen van uw persoonsgegevens aanvaardt u de verwerking en bewaring en het (her)gebruik van deze gegevens in de aangegeven zin.

U kan zich ten allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief. Dit kan door in de nieuwsbrief te klikken op de knop ‘Uitschrijven’ of door een mail te sturen naar jp.grauwels@telenet.be Indien u niet langer wil dat VTB FILMGROEP ANTWERPEN uw persoonsgegevens verwerkt, bewaart of (her)gebruikt voor één of meerdere van de aangegeven doeleinden. In dat geval worden deze gegevens meteen, of bij deelname aan een wedstrijd of actie uiterlijk op het einde hiervan, gewist uit het gegevensbestand van VTB FILMGROEP ANTWERPEN, of wordt het de bewaring of het (her)gebruik daarvan beperkt in de door u aangegeven zin. U wordt hiervan op de hoogte gebracht. U heeft daarnaast steeds recht op inzage, controle en aanpassing van uw persoonsgegevens. Dat kan door een emailbericht te sturen aan jp.grauwels@telenet.be

Alle berichten die u aan VTB FILMGROEP ANTWERPEN richt met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer zullen door haar binnen een redelijke termijn worden beantwoord. Als u uw thuisadres meedeelt aan VTB FILMGROEP ANTWERPEN, zal u daarop alleen die informatie ontvangen die u heeft aangevraagd. U zal door VTB FILMGROEP ANTWERPEN alleen telefonisch worden gecontacteerd als u dit zelf heeft gevraagd of als het nodig is voor de organisatie van een wedstrijd of actie (bv. als u een prijs gewonnen heeft).

Contactadres en zetel van VTB FILMGROEP ANTWERPEN website: vtbfilmgroepantwerpenmultimedia.com mail: jp.grauwels@telenet.be

Contactpersoon privacybeleid

Als u vindt dat het privacybeleid van VTB FILMGROEP ANTWERPEN niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving of als u nog vragen daaromtrent heeft, kan u steeds contact opnemen met VTB FILMGROEP ANTWERPEN: schriftelijk aan het contactadres of digitaal via jp.grauwels@telenet.be de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Contactadres: Hoogstraat 139, 1000 Brussel, T. (02) 213 85 40, commission@privacycommission.be, www.privacycommission.be Op de website van de Commissie vindt u alle praktische informatie over de privacywetgeving en kan u de volledige wet van 8 december 1992 en zijn uitvoeringsbesluiten raadplegen.