17 oktober 2020 – Agenda Januari - Februari 2021 

04/1: Opening van het nieuwe Filmjaar en Prijsuitreiking Filmfestival 2020

18/1: Voorvisie

01/2: Filmer in de kijker: Denise & José Sanders

15/2: Voorvisie

Belangrijke om weten: ons Filmfestival 2021 heeft plaats op 18 april 2021 in de Kern 

JP

AAN DE LEDEN:

Waarschijnlijk hebben jullie wel een idee om in CORONATIJD jezelf en onze club met het filmmedium levendig te houden.

Ben je met een montage bezig, heb je hulp nodig bij je ontwerp, heb je technisch een ontdekking gedaan? 

Bel of stuur een berichtje naar onze voorzitter.

KLIK op deze knop en zend je bericht aan Jean-Paul:

WEB START PAGINA.jpg

17okt2020-NIEUWS van de voorzitter:

 

Beste vrienden,

Ik denk dat ik mij, in dit verdoemde “corona jaar 2020”, één van die vele “slechtnieuwsmelders” mag noemen.

Want gezien de evolutie van het virus de laatste weken, heeft het bestuur besloten om de start van ons filmjaar uit te stellen tot 4 januari.

Het heeft geen zin om te starten op 2 november en onze gezondheid in gevaar te brengen,

want de meesten onder ons behoren immers tot de risicogroep en de verluchting van ons lokaal is ook niet dat....

Hopelijk zijn jullie niet te fel ontgoocheld over deze beslissing.

Maar ik heb toch ook nog wat goed nieuws.

Het bestuur heeft besloten dat jullie lidmaatschap automatisch verlengd wordt met een jaar en dat iedereen die lid was in 2020, dat ook is voor 2021.

Er wordt dus geen lidgeld gevraagd voor het nieuwe “werk”jaar.

We rekenen er natuurlijk op dat jullie toch niet helemaal stil gezeten hebben op filmgebied.

We konden en mochten immers nog filmen in en rond ons eigen kot, en zelfs iets verder weg

tijdens onze zogenaamde “essentiële verplaatsingen”.

We mogen hopen dat dit toch wel heel wat filmmateriaal heeft opgeleverd.

En dan zijn er nog die filmbeelden die om welke reden ook, nooit gemonteerd zijn geraakt, en al die jaren in de kast of in de computer zijn blijven zitten .

Hopelijk hebben jullie hiermee iets gedaan tijdens deze lange “quarantaine” en resulteerde dit in een mooie film.

Ik denk dat de meeste van onze leden ongeduldig uitkijken naar al die afgewerkte producten.

Want laten we hopen dat 2020 geen verloren filmjaar is, en dat 2021 opnieuw een topjaar voor onze club mag worden, wat het aantal films en de kwaliteit van dezen betreft.

Het bestuur en ikzelf wensen jullie en de familie een goede gezondheid toe voor de volgende maanden, en hopelijk kunnen we elkaar terugzien op 4 januari 2021.

Jullie voorzitter,

Jean-Paul

VORIG NIEUWS van 3 september 2020

We gaan ervoor !

Beste vrienden,
                        Zoals jullie ondertussen al wel weten is er door het bestuur besloten om pas in november terug met onze vergaderingen van start te gaan. 
In ieder geval, is dat het voornemen. Zolang de regels die ons nu nog opgelegd worden niet versoepelen, zal dit toch maar een veronderstelling zijn. Er zijn immers nog altijd heel wat beperkende maatregelen van kracht die vergaderen niet zo evident maken.
Denken we alleen nog maar aan de problematiek van de verluchting, de maxima van het aantal personen in een beperkte ruimte enz. 
Op dit ogenblik nemen de coronacijfers wel een gunstige richting, maar het is af te wachten wat de volgende weken gaan brengen, nu weer iedereen aan het werk gaat, de kinderen terug naar school gaan en iedereen die het geluk had om toch op reis te kunnen gaan weer terugkeren en terug in het dagelijkse stramien stappen.
Maar, laat ons positief blijven en ervan uitgaan dat in november alles weer min of meer genormaliseerd zal zijn, zodat we terug kunnen starten, zij het dan met specifieke voorwaarden. 
Er zullen natuurlijk een aantal aanpassingen moeten gebeuren. Het is vanzelfsprekend dat we de onderlinge afstand zullen moeten respecteren en de regels van de mondmasker dracht zullen moeten volgen. 
In ons lokaal is dat per definitie geen enkel probleem, de ruimte is groot genoeg om een veilige afstand te bewaren. Het dragen van het mondmasker zal normaliter met de huidige regels ook niet direct voor problemen zorgen, want wanneer we op een veilige afstand neerzitten hoef je die dingen niet te dragen. Je mag het masker op houden maar principieel is er dan geen verplichting.
Moeilijker wordt het als het gaat om de catering of met andere woorden ons natje en ons droogje. Daar moeten we een goede oplossing voor bedenken.
Misschien is het meest voor de hand liggende dat we werken met bestelbonnetjes per tafel.  Eén of twee verantwoordelijken  kunnen  dan de bestellingen ophalen ( met mondmasker natuurlijk) en zo vermijden dat er teveel weg en weer gelopen wordt. 
Het is dus duidelijk een kwestie van afspraken maken en ons gezond verstand te gebruiken.
Wie eventueel nog andere voorstellen heeft , aarzel niet en laat het ons weten.
Goed nieuws is er ook, naar mijn weten is er nog niemand in onze groep rechtstreeks getroffen door dit venijnige virus. 
Zo snel krijgen zij er ons nog niet onder !
Alhoewel er nu heel wat vergaderingen zijn weggevallen ga ik er toch van uit dat er toch weer wat films gemaakt zijn. In ieder geval richten we terug een wedstrijd in. Laat je niet afschrikken en ga ervoor. 
Mij rest alleen nog : hou het gezond, blijf optimistisch , blijf veerkrachtig en blijf positief.

Jack.